پدران کلیسا

هان ای پدران کلیسا! بپاخیزید و عیسی مسیح را از چنگال این دژخیمان نجات دهید؛ که آن پیامبر بزرگ از ستمگری که دین را وسیله ظلم، و دعا را وسیله رسیدن به مَسند ستمگری به بندگان خدا قرار می‌دهد بیزار است؛ که دستورهای آسمانی همه برای نجات مظلومان، از ملکوت نازل شده است. ۲ دی ۱۳۵۸

الا یا قساوسه الکنائس انتفضوا و انقذوا عیسی المسیح من براثن الاعداء، لان ذلک النبی العظیم کان ینفر من الظلم الذی یستخدم الدین وسیله للظلم و الدعاء وسیله للوصول إلی مسند الظلم لعباد الله، لانّ الاوامر السماویه جمیعها نزلت لنجاه المظلومین من الملکوت الاعلی. ۳ صفر ۱۴۰۰

O fathers of the church! Rise up and save Jesus Christ (`a) from the claws of these killers since that Great Prophet abhors a statesman who is using religion for tyranny, and is resorting to supplication for securing a position through which he could impose tyranny over God's servants. This is because the divine commands have descended onto the earth for the salvation of the oppressed ones. 23 December 1979

دریافت طرح
اشتراک پدران کلیسا
کلیدواژه:
مسیحیت