برجسته‌ترین شاخص‌ها

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب: امام برجسته‌ترین شاخص هاست؛ رفتار امام، گفتار امام... نباید برای خوشامد این و آن، برخی از مواضع حقیقی امام را یا انکار کرد، یا مخفی نگه داشت... بعضی از مواضع صریح امام را یا پنهان کنیم یا نگوئیم یا کمرنگ کنیم؛ نه، امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح‌ترین بیانها، روشن‌ترین الفاظ و کلمات، آنها را بیان کرد. ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

Ayatollah Khamenei: The Imam himself is one of the most prominent standards - his behavior and his words... It is not right to hide or deny some of the positions adopted by the Imam just to please certain people. No, the identity and personality of the Imam depend on the positions that he used to express in the most eloquent and transparent way. June 4, 2010

دریافت طرح
اشتراک برجسته‌ترین شاخص‌ها
کلیدواژه:
سید علی خامنه‌ایآرمان های امام