برتر از مرد

تاریخ اسلام گواه احترامات بی‌حد رسول خدا(ص) به این مولود شریف است، تا نشان دهد که زن، بزرگی ویژه‌ای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست. ۴ اردیبهشت ۱۳۶۰

یشهد التاریخ الإسلامی علی احترام رسول اللّه(ص) اللامحدود لهذا المولود الشریف، لکی یوکد ان للمراه عظمه خاصه فی المجتمع، إذا لم تکن افضل من الرجل، فهی لیست اقل منه. ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۰۱

دریافت طرح
اشتراک برتر از مرد
کلیدواژه:
زنان بزرگ عالمجایگاه و حقوق زنزنانحضرت زهرا (س)کرامت زنجایگاه و نقش زناسلام و زنانروز زن