مژده ای مرغ چمن

مژده ای مرغ چمن فصل بهار آمد باز
موسم می‌زدن و بوس و کنار آمد باز

ساقی و می‌کده و مطرب و دست‌افشانی
به هوای خم گیسوی نگار آمد باز

دریافت طرح
اشتراک مژده ای مرغ چمن
کلیدواژه:
شعرنوروز