میلاد گل و بهار جان

میلاد گل و بهار جان آمد
برخیز! که عید می‌کشان آمد

برگیر به دست پرچم عشاق
فرمانده ملک لامکان آمد

دریافت طرح
اشتراک میلاد گل و بهار جان
کلیدواژه:
شعرامام زمان (ع)نیمه شعبان