بر سر کوی دوست

گر بر سر کوی دوست راهی دارم
در سایه‌ی لطف او پناهی دارم

غم نیست که راه رفت و آمد باز است
طاعت اگرم نیست گناهی دارم

دریافت طرح
اشتراک بر سر کوی دوست
کلیدواژه:
شعر