رائدات النهضة

النساء قد أثبتن وعيهن السياسي بقيامهن بتوجيه النهضة. أنتن قائدات النهضة. النساء هن قائدات نهضتنا، ونحن نتبعهن، إنني أسلّم بقيادتكن وخادم لكُن. حفظكن الله للإسلام. ۲۷ جمادي الأولي ۱۳۹۹ ه -ق

بانوان رشد سیاسی خودشان را اثبات کردند؛ نهضت را راهنمایی کردند. شما رهبران نهضت هستید. بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنباله آنها هستیم. من شما را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم. خداوند شما را برای اسلام حفظ کند. 5 اردیبهشت 1358 ه -ش

The women have proven their political maturity; they guided the movement. You are the leaders of the movement. Women are the leaders of our movement; we are their followers. I accept your leadership and am your servant. May God protect you for the sake of Islam.April ۲۵, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک رائدات النهضة
کلیدواژه: