یک روزی‌ باید جواب بدهیم

هیچ، هیچ شبهه در این نیست که ما یک روزی‌ باید جواب بدهیم. هر کداممان، هر کاری انجام بدهیم، یک روز جواب می‌خواهد. ۱۲ شهریور ۱۳۶۴

إنَّ مما لا شک فیه هو انَّ علینا ان نُعِدَّ جواباً فی یوم من الایام فرداً فرداً عمّا انجزنا من عمل. ۱۷ ذو الحجه ۱۴۰۵ ه- ق‏

There is not the slightest doubt as to the fact that we will answer one day. Anyone of us doing anything will be called to task a day. September ۳, ۱۹۸۵

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک یک روزی‌ باید جواب بدهیم
کلیدواژه: