شخصیت امیرالمومنین

من درباره شخصیت حضرت امیر چه می‌توانم بگویم؟ و کی چه می‌تواند بگوید؟! ابعاد مختلفه‌ای که این شخصیت بزرگ دارد، به گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمی‌آید.
 02 شهریور 1365

ما عسانی قائلًا حول شخصیه اًمیر المومنین، وما عسی غیری یقول. یستحیل ان یستوعب البشر ابعاد هذه الشخصیه العظیمه حتی لو تکلموا اشهر. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۶ ه- ق‏

دریافت طرح
اشتراک شخصیت امیرالمومنین
کلیدواژه:
امام علی (ع)