نصرة القدس الشريف

إن الشعب الإیرانی و الحکومه و المجلس و الجیش و سائر القوی المسلحه فی إیران عاقده العزم لمواجهه ایه قوه شیطانیه و معتدیه علی حقوق البشریه و للدفاع عن المظلومین. و ان تدافع عن القدس الحبیبه حتی تعود القدس و فلسطین إلی احضان المسلمین. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران مصمم‌اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به حقوق انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن مسلمین، از قدس عزیز پشتیبانی نمایند. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

The Iranian nation and government, the parliament and the armed forces are determined to support the dear Quds (Jerusalem) until restoration of the Quds and Palestine to the fold of Muslims. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک نصرة القدس الشريف
کلیدواژه: