خطبه‌های تاثیرگذار

همان مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و تعالی دارد و در پیشبرد نهضت حسین- سلام الله علیه- کمک کرده است، خطبه‌های حضرت سجاد و حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار تاثیر داشته است. ۲۵ مهر ۱۳۶۱

فبقدر قیمه وعظمه تضحیه سید الشهداء عند الله تبارک وتعالی ودورها فی توعیه الامه، ترکت خطب الإمام السجاد والسیده زینب تاثیرها فی نفوس الناس. ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲

To the same extent that the sacrifice of His Holiness is valued in the presence of the Blessed and Almighty God; and has helped to move forward the movement of Husayn (s), the sermons of His Holiness Sajjad and Her Holiness Zaynab also have been effective to the same extent or almost to the same extent. 17 October 1982

دریافت طرح
اشتراک خطبه‌های تاثیرگذار
کلیدواژه:
امام سجاد (ع)حضرت زینب سلام الله علیها