انگیزه الهی

حضرت معصومه را دختر امام خودشان می‌دانند که آستانش را می‌بوسند. آستانه هم یک خرده طلاست؛ یک خرده آهن است، این آهن و طلا را چرا می‌بوسند؟ خیلی آهن و طلا توی دنیا هست. خوب لیره هم دستشان می‌آید، هیچ وقت می‌بوسند؟! این انگیزه علاقه مردم به مبادی است... [چون‌] انگیزه، انگیزه الهی است. هر چه مربوط به دستگاه خدا باشد احترام دارد. 23 شهریور 1358

إنهم یقبلون عتبه حرم السیده المعصومه لانها ابنه إمامهم، والعتبه هی من الذهب والحدید، فلماذا یقبلون الذهب والحدید؟! یوجد الکثیر من الذهب والفضه فی الدنیا، وعندما تقع لیره ذهبیه بیدهم، فهل یقبلونها؟! لماذا تقبلون (الحجر الاسود) وتلمسوه وتتبارکون به؟ لماذا یذهب ملایین الناس فی کل عام لیطوفوا حول بیت حجری طینی؟ بالطبع بسبب الدافع الإلهی. فکلّ ما یرتبط بالله مباشره له احترام خاص. ۲۲ شوال ۱۳۹۹ ه- ق‏

The people regard Her Holiness Ma`soumah as the daughter of their own Imam that they kiss her mausoleum. The mausoleum is a bit of gold and a little iron; why do they kiss this iron and gold? There is a lot of iron and gold in the world. Well, they even earn coins, but do they ever kiss them? This motivation is the affection of the people for the origin. Why do they kiss the Hajar al-Aswad  and touch it and seek its blessing? Why do millions of people circumambulate a house made of mud and stone every year? It is because their motivation is a divine motivation. Whatever pertains to the order of God is to be respected. September ۱۴, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک انگیزه الهی
کلیدواژه:
امام خمینیحرم حضرت معصومه (س)حرم حضرت معصومه (س)