هنر واقعی، تصویر زالو صفتان است/ تنها به هنری باید پرداخت که راه مبارزه با آنان را بیاموزد

هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا، لذت می‌برند. تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب، و در راس آنان امریکا و شوروی، را بیاموزد. 30 شهریور 1367

الفن فی نهجه الواقعی تصویر للطفیلیین الذین یتلذذون بامتصاص دماء الثقافه الإسلامیه الاصیله، ثقافه العداله والصدق. فلا بد من التوجه إلی الفن الذی یعلّم مقارعه الناهبین الدولیین الشرقیین والغربیین وعلی راسهم امیرکا وروسیا. ۹ صفر ۱۴۰۹

Art, in its true station, is a leech-like picture, which enjoys sucking the blood of the authentic Islamic culture, the culture of justice and purity. One must only pursue an art that would teach the way of fighting the world-devourers of the East and West, at the top of which are America and the Soviet. 21 September 1988

دریافت طرح
اشتراک هنر واقعی، تصویر زالو صفتان است/ تنها به هنری باید پرداخت که راه مبارزه با آنان را بیاموزد
کلیدواژه:
فرهنگهنر