مقدراتتان را به روشنفکرهایی که اسلامی نیستند، نسپارید

ملت ما مقدراتشان را دست این اشخاصی که به اصطلاح خودشان روشنفکر [نسپرند] نه هر روشنفکری. روشنفکرها بسیاری‌شان خوبند. آنهایی که علاقه‌ای به اسلام ندارند.... 7 تیر 1358

علی شعبنا الّا یعطی مقدَّراتِه لهولاء المدعوین مُثقَّفین بتعبیرهم، لا کلّ مثقّف، فاکثر المثقّفین طیّبون، وإنّما من لا علاقه لهم بالإسلام‏. ۳ شعبان ۱۳۹۹

Our people must not entrust their destiny to these persons who are intellectuals as they themselves say, nor to every other intellectual. Many intellectuals are decent people. It is evident from the previous and subsequent words and deeds of those that have no interest in Islam. 28 June 1979

دریافت طرح
اشتراک مقدراتتان را به روشنفکرهایی که اسلامی نیستند، نسپارید
کلیدواژه:
انتخابات و معیارهای انتخاب