صلابت و عطوفتِ امامصلابت و عطوفتِ امامتحکیم ریشه های انقلابتحکیم ریشه های انقلابچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندرس مبارزهدرس مبارزهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هایا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًیا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماًمملکت آسیب ناپذیرمملکت آسیب ناپذیرمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیر جنگ تحمیلی صفحه 2