سرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاسرنوشت فرزندان فاطمه سلام‌الله‌علیهاحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایمانمعجزه باورمعجزه باورپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیمعنای روضهمعنای روضهجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانتا آخر مبارزیم...تا آخر مبارزیم... مبارزه با استکبار صفحه 2