فیلم

جیمی کارتر

متهم شدن ملت ایران به تروریست بودن توسط کارتر
اسلام انور سادات
کارتر این خیانتکار را به ما پس بدهد
ما برای اسلام همه چیزمان را می‌دهیم
ما با ملت امریکا ابداً خلافی نداریم
ما احتمال نمی‌دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد
رفتار کارتر بر خلاف قوانین بین الملل
برگشتن شاه تنها شرط آزادی جاسوس ها
حفظ رابطه با آمریکا به شرط حسن نیت آنها
بیشتر