فیلم

حوزه و دانشگاه

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)
با آخوند بدند برای اینکه با اسلام بدند.
شما را به تفرقه می‌کشانند
بدبین کردن دانشگاهیها [نسبت‌] به روحانیت ، برنامه کشورهای مستکبر
می‌خواهند که تربیتهای اسلامی در دانشگاهها نباشد
عزت و استقلال در سایه اسلام
استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها و فیضیه‌هاست
تا این دو قشر با هم پیوند داشته باشند، استقلال کشور شما محفوظ می‌ماند
بیشتر