فیلم

نبوت

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
اعجاز نبوت پیامبر اکرم(ص)
ماه نبوت و امامت
قرآن و ادعیه ، اسرار الهی
خاتم رسل ، خاتم ولایت
عدل مقدمه انسان سازی
توسعه معرفت هدف مکاتب الهی
عیدغدیر از همه اعیاد بالاتر است
این روز هم روز نبوّت است وهم روز امامت
بیشتر