فیلم

جهان اسلام

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
وحدت مسلمین
ذلت آل سعود در برابر آمریکا
بررسی اوضاع مسلمین در حج
سلطه بیگانگان مصیبتی برای کشورهای اسلامی
شما آقایی خودتان را از اسلام کسب کنید
خدا اینها را(سران کشورهای اسلامی)هدایت کند
استکبار در برابر ایران هیچ کاری نتوانسته بکند
ایران میخواهد همه مسلمین باهم باشند
بیشتر