فیلم

آزادی احزاب

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
به صورت خودمان چنگ نیاندازیم
برخورد انقلابی امام با توطئه‌گران
سخنان امام خمینی(ره) درباره سوءاستفاده گروهکها از آزادی
مطبوعات وابسته به صهیونیستها و امریکا
آزادی کامل در انقلاب اسلامی ایران‌
بیشتر