فیلم

امامت

سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
ماه نبوت و امامت
خاتم رسل ، خاتم ولایت
عیدغدیر از همه اعیاد بالاتر است
بیشتر