فیلم

روز جهانی قدس

همه ملت‌ها قیام بکنند برای قدس
همین شعارها برای‌شان مرگ می‌آورد
با «الله اکبر» محمدرضا را بیرون کردیم
ان‌شاءالله در قدس نماز وحدت بخوانیم
آرزوی تاسیس «حزب مستضعفین»
سخنرانی در جمع مردم (ویژگیهای روز جهانی قدس)
پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)
استوری | نماز وحدت در قدس
روز قدس، روز اسلام
بیشتر