فیلم

وابستگی

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تاثیر آن در جهان)
وابستگی به خارج منشاء عدم پیشرفت کشورهای اسلامی
استکبار جهانی خواستار عدم پیشرفت و وابستگی
اجنبیهایی به صورت ایرانی
خوف از قدرتها ویژگی حکومت اشرافی
امروز احساس این است که میتوانیم
آزادی در گرو کار
تلاش دشمنان برای القای ناتوانی به ملت
ما یک ملتی هستیم که با همین گریه‌ها، یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم.
بیشتر