فیلم

تحریم اقتصادی

امریکا دوست نمی‌خواهد، خدمتگزار می‌خواهد
تحریم اقتصادی برای شما یک تحفه آسمانی بود
اینها همه عروسکهایی هستند دست امریکا
مسئله جنگ شوخی نیست
مشکلات رسول الله (ص) برای تشکیل حکومت
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)
نهراسیدن از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی‌
بن بست مداخله نظامی و محاصره اقتصادی در ایران‌
کهنه شده این اسلحه‌ها
بیشتر