فیلم

استعمار

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اغفال جهان سوم در جهت استثمار آنها)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
وابستگی به خارج منشاء عدم پیشرفت کشورهای اسلامی
آموزش استعماری
جدایی سیاست از دیانت
ایران را متهم می‌کنند که از اسرائیل اسلحه می‌خرد
دانشگاه استعماری
هر امری را که غرب برای ما بیاورد یک امر استعماری است
بیشتر