فیلم

امام خمینی درباره اختلاف قوا

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
دعوای قوا برخلاف اسلام است
با هم اختلاف نکنید
همه با هم مجتمع بشوید
بیشتر