فیلم

آستان قدس رضوی

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
آستان قدس رضوی، مرکز ایران‌
این جمهوری اسلامی باقی باشد با اسلامیت خود
خداوند ان شاء الله، همه کشورهای اسلامی را بیدار کند
بیشتر