فیلم

رئیس جمهور

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
اشرافیت مسئولین
با هم اختلاف نکنید
آقای خامنه ای
مثل کارتر هست یا مثل علی بن ابی طالب
شرکت در انتخابات تکلیف الهی
شما هستید و کشور خودتان را حفظ می‌کنید
مادام که خدمت مردم هستیم آسیبی به جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود
رئیس جمهوری شهید می‌شود در ایران، هیچ اتفاقی نمی‌افتد
بیشتر