فیلم

فقه

مقصد اعلی
محرومیت بشر از تمام علم ائمه معصومین(ع)
اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز
به کارهای خودتان ادامه دهید
فقها حفظ کردند اسلام را
احکام اسلام را یکی یکی می‌خواهند از بین ببرند
لزوم تقویت حوزه های علمیه و فقاهت
سست شدن حوزه در امر فقاهت ، خیانت به اسلام
حوزه ها باید تقویت بشوند
بیشتر