مطلب مرتبط

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ‌زدگان)سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ‌زدگان)تحول ملت، با دست غیبی خدااین قدرت الهی است که به جنگزده‌های ما قدرت عنایت کرده استاین ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش قدرتمند کرد خدمت به مردم جنگزده یک توفیق الهیخداست که قلبهای شما را نگه داشته است این ملت در خدمت به اسلام کمر بسته‌اند تا آنکه به پیروزی نهایی‌برسداین مقصد، مقصدی است الهیمن امیدوارم که بزودی ان شاء الله، این جنگ تمام بشودچون کارها برای خدا هست تمام مشکلات قابل تحمل هستندارزش خدمت به مستضعفین و جنگ‌زدگان‌با قدرت کارهای خودتان را انجام بدهید
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ‌زدگان)

تهران، جماران
لزوم بررسی و حل مشکلات آوارگان جنگ‌زده
اقشار مختلف مردم- مسئولان بنیاد مستضعفان و بنیاد امور جنگ‌زدگان، جانبازان، مهاجران مناطق جنگی و قائم مقام و معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور
جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۸۲ تا صفحه ۳۸۵

بسم الله الرحمن الرحیم‌

تحول ملت، با دست غیبی خدا

این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب، کانّه قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل آن قدرتهای بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به جنگ‌زدههای ما، به عزیزان ما که آواره شده‌اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه خودشان کمک کار باشند و این قدرت الهی است که شما جوانها را وادار می‌کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید.
این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی؛ انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه می‌دهند. برای خدا در جبهه‌ها جنگ می‌کنند و برای خدا در خارج جبهه خدمت می‌کنند. برای خدا در بنیاد مستضعفین خدمت می‌کنند و برای خدا زحمت و مشقت را خریداری می‌کنند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من‌ دعا کنم شهید بشوند. و من به آنها عرض می‌کنم که پیروز باشید و ان شاء الله، ثواب شهید دارید.

قابل تحمل بودن مشکلات مادی‌

شما عزیزان که متکفل امور جنگ‌زدگان هستید و متکفل تدبیر در این امر هستید که کار جنگ‌زدگان را به خوبی اداره کنید، من می‌دانم که کار بسیار مشکل است. کاری است که نمی‌شود با فوریت انجام داد و کاری است که اگر به طور معمولی بخواهد دولت انجام بدهد، قدرت این مطلب را ندارد، لکن این دست خداست که عنایت کرده است و جوانهای ما را وادار کرده است به اینکه به این برادران و خواهران و کودکان جنگ‌زده خدمت کنند و آنها را در این مصیبتهایی که وارد بر آنها شده است، تسلیت عنایت کنند. و این خدای تبارک و تعالی است که جنگ‌زدهها را، در صورتی که اگر به طور معمول بود، باید بسیار نارضایتی داشته باشند، لکن مع ذلک، در هر جا هستند، کمک کار هستند و مقاوم هستند. و امروز آقای میر سلیم «1» که به من اطلاع دادند، گفتند جنگ‌زدهها یک قدرتی شده‌اند در مقابل صدام. این امری است که با دست غیبی الهی انجام گرفته است و دست عنایت حق تعالی بر سر شماست و آسیبی ان شاء الله، نخواهد دید.
ما البته می‌دانیم که هم در فعالیتهای بنیاد مستضعفین و هم در فعالیت اداره‌کننده امور جنگ‌زدگان یک نواقص [ی‌] هست و علاوه [بر این،] شیطانهایی هستند که این برادرهایی [را] که برای خدا دارند کار می‌کنند، آنها را می‌خواهند سست کنند و بعضی مسائل به آنها می‌گویند، لکن خداست که قلبهای شما را نگه داشته است و شما را هوشیار کرده است که کید کائنین «2» و مکیدها را خنثی کنید و خودتان در صحنه باشید. ما خدا را شکر می‌کنیم که این ملت؛ سرتاسر کشور؛ زن و مرد، بزرگ و کوچک در خدمت به اسلام کمر بسته‌اند و دست از این برنخواهند داشت ان شاء الله، تا آنکه به پیروزی نهایی‌برسد.
من رنجهایی که در جنوب و در غرب به برادران و خواهران ما وارد می‌شود می‌دانم و متاثر هستم. و همه مومنین و همه مسلمین متاثر هستند. لکن شما بدانید که این طور دست و پا کردن و این طور بر خلاف موازین همه کشورهای عالم و همه جنگهای دنیا عمل کردن و از خارج و دور، موشک به شهرها انداختن و این طور کارهای ناجوانمردانه کردن، اینها از ضعف آنهاست. آنها که رانده شدند از آبادان و شکست مفتضحانه خوردند و امید است که ان شاء الله، از جاهای دیگر هم رانده شوند و شکست مفتضحانه بخورند، آنها نمی‌توانند مقابله کنند. از دور، از راههای دور موشک پرتاب می‌کنند، آن هم در خانه‌های مسکونی، در مساجد، در بیمارستانها و جاهایی که مردم بی‌گناه هستند. لکن ما بر حقیم، ملت ایران بر حق است و ما در مقابل ظلم، ایستاده‌ایم. از اول هم که ملت ایران قیام کرد، در مقابل ظلم ایستاد و در مقابل کفر ایستاد و مقصدش این بود که جمهوری اسلامی باشد و از قید و بند گرفتاریهای خارجی رهایی یابد. و این مقصد، مقصدی است الهی و این مطلب، مطلبی است که اسلام امر فرموده است.
و شما برادرهایی که در جبهه جنگ می‌کنید و شما برادرهایی که آسیب جنگی دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت دیده‌اید برای خدا بوده است و خداوند تبارک و تعالی جبران خواهد کرد. و من امیدوارم که بزودی ان شاء الله، این جنگ تمام بشود و این خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران بشود و خانه‌ها بهتر از اول ساخته بشود. و ان شاء الله، زندگی عادی خودشان را این مسلمین عزیز و این ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند.
عمده این است که چون ما به حق هستیم، و ما اسلام را می‌خواهیم و ما پیاده شدن احکام اسلام را می‌خواهیم، تمام ضربه‌هایی که وارد می‌شود، تمام اینها قابل تحمل است. این ضربه‌ها به ما تنها وارد نشده است. شما در طول تاریخ از زمان آدم- علیه السلام- تا کنون ملاحظه می‌کنید که تمام انبیا و تمام اولیا و تمام بزرگان دین در مقابل ظلم ایستاده‌اند و صدمه دیده‌اند، ایستاده‌اند و با آتش، آنها را سوزانده‌اند و با اره آنها را دو نیم کرده‌اند و در کربلا آن طور کردند با اولاد رسول الله، لکن چون برای خدا بود و چون حق بودند، تمام مشکلات آسان می‌شود. مشکلات، مشکلات مادی است، مشکلات مادی در مقابل معنویات نمی‌تواند عرض اندام کند. آنهایی که به معنویت مجهزند، آنهایی که به خدا متصل هستند و آنهایی که به مبدا وحی متصل هستند، آنها را امور مادی از مقاصد خودشان بازنمی‌دارد.

ارزش خدمت به مستضعفین و جنگ‌زدگان‌

و شما توجه داشته باشید؛ شمایی که خدمت به مستضعفین می‌کنید و شمایی که خدمت به جنگ‌زدگان می‌کنید! و امید است ان شاء الله- و هست این طور که- انگیزه‌های شما انگیزه‌های اسلامی- انسانی باشد. شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به طاعت حق تعالی قیام کرده‌اید و ثواب شما، ثواب عبادتهای پنجاه- شصت ساله دیگران است. و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری، که از اول قیام کرده است و تا اینجا رسانده است، باقی باشد این نهضت و این انقلاب و قیام، تا صاحب اصلی ان شاء الله، بیاید. و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کند.
و شما عزیزان متعهد، عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک و تعالی کار می‌کنید، از هیچ امری از امور، از انتقاداتی که ممکن است بعض از جناحهای فاسد بکنند، چه در بنیاد مستضعفین و چه در بنیاد جنگ‌زدگان، دلسرد نباشید؛ برای اینکه، شما برای خدا انجام وظیفه می‌کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می‌کند پیروز است. با قدرت کارهای خودتان را انجام بدهید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به امور. و شما بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور جنگ‌زدگان، که اینها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنایت دارد، از عبادات بزرگ است. خداوند ان شاء الله، به همه شما توفیق عنایت کند. و به جنگ‌زدههای ما و به آنهایی که جوان از دستشان رفته است، آنهایی که خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و اجر عنایت فرماید.
و السلام علیکم و رحمه الله‌

«۱»- آقای مصطفی میر سلیم، سرپرست بنیاد امور جنگ‌زدگان‏«۲»- حیله گران.


امام خمینی (ره)؛ 03 آذر 1360

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 7/51 مگابایتبیشتر

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: