مطلب مرتبط

سخنرانى در جمع پرسنل شهربانى تهران (انقلاب اسلامى و محاسبات مادى)نهضت الهی ما حساب حسابگران را باطل کردتا این نهضت هست و تا این قدرت الهی هست، شما به پیش می‌رویدسخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)

قم، مدرسه فیضیه
انقلاب اسلامی و محاسبات مادی
پرسنل شهربانی، راهنمایی و رانندگی و پاسداران نمونه کمیته منطقه نه تهران‌
جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۹۰ تا صفحه ۱۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم‌

انقلاب اسلامی، خط بطلان بر محاسبات و معاملات مادی‌

حساب حسابگران غلط در آمد و باز متنبه نشدند. نهضت الهی ما حساب حسابگران را باطل کرد و باز نمی‌فهمند. حسابهای مادی‌گران که گمان می‌کردند ملت ما با نداشتن هیچ چیز امکان ندارد قدرتهای بزرگ را درهم بشکند غلط درآمد. آنها که گمان می‌کردند یک مشت جوان بازاری و فرهنگی با نداشتن هیچ چیز چطور امکان دارد رژیمی که همه چیز دارد ساقط کنند، فهمیدند که حسابهای مادی‌گری باطل است. اینجا حساب الهی است، اینجا دست خداست. اشخاص نمی‌توانند یک همچو نهضتی، یک همچو قدرتی ایجاد کنند، بشر نمی‌تواند همه اقشار را این طور بیدار کند، بشر نمی‌تواند زن و مرد یک مملکت، بچه و بزرگ یک مملکت را فداکار کند. این دست خداست، این اراده الهی است که تمام اقشار ملت ما را با هم برادر کرد و تمام حسابهای حسابگران مادی را باطل کرد. این دست خدا و اراده خدای تبارک و تعالی است که بزرگان ما را مثل حضرت آقای خسروشاهی، حجت الاسلام آقای خسرو شاهی در کنار این بچه نشاند و هر دو با هم یک ندا کردند. این قدرت خداست، بشر نمی‌تواند، این قدرت خداست که به همه حس فداکاری داد و شهادت را برای خودشان فوز دانستند و پیشقدم شدند. برای ملتی که شهادت فوز عظیم است، برای ملتی که بچه خردسال و پیرمرد بزرگ آرزوی شهادت می‌کنند، باز حساب حسابگران باطل در می‌آید. با کشتن یک نفر و لو هر چه بزرگ باشد، این ملت عقب نمی‌نشیند باز دست خدای تبارک و تعالی از آستین درآمد و در شهادت یک شهید، همچو موجی، همچو موجی در ایران و در سایر کشورها ایجاد کرد که ما را زنده کرد، اسلام را باز زنده کرد. اگر سستی احتمال می‌رفت، به واسطه اینکه خیال پیروزی کرده بودیم، آن سستی را بدل به سختی کرد و بدل به سد بزرگ و موجب شد که شما همه، همه ایران، همه جا با قدرت الهی قیام کردند باز، و شما نیروهای عظیم در اینجا مجتمع شده‌اید، نیروی پرسنل شهربانی، پاسداران انقلاب، بزرگان دین، این دست خداست که ما را با هم مجتمع می‌کند و همه اراده‌های ما را یکی می‌کنند. برادران من! تا این نهضت هست و تا این قدرت الهی هست، شما به پیش می‌روید. حفظ کنید این نهضت الهی را، حفظ کنید این وحدت کلمه را، حفظ کنید این الوهیت را، این اسلامیت را. تا این اراده الهی و این وحدت کلمه و این گرایش به اسلام هست، شما پیروزید.

پیروز باد ملت‌

امریکا بد گمان کرده است که با کشتن و با ترور می‌تواند کاری انجام بدهد. کمونیستهای ساختگی بد خیال کرده‌اند، مکتبهای انحرافی بد گمان کرده‌اند، ریشه‌های گندیده رژیم سابق بد خیال کرده‌اند که می‌توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند، احساسات را افزون کرده‌اند، باز حسابهایشان باطل شد.
حسابگری الهی غیر از حسابگری مادی است. اینها که شما حساب می‌کنید، حسابهای مادی است، مادی‌گرایی است. ما شهادت را برای خودمان حیات می‌دانیم. دوستان ما شهادت را برای خودشان زندگی می‌دانند. مکتب اسلام این طور است. این مکتب اسلام است که شهادت را زندگی می‌داند. این مکتب اسلام است که این بچه را پیش من می‌نشاند و از حلقوم او می‌شنویم که ما برای شهادت حاضریم. این مکتب اسلام است. با مکتب اسلام ستیزه نکنید، نمی‌توانید بکنید. ملت ما بیدارند. اگر ما ترور بشویم ملت ما هست، ملت بزرگ ما زنده است، نهضت ما زنده است. پیروز باد این زندگی، پیروز باد این ملت. خداوند همه شما را پیروز کند و همه ما را به راه هدایت رهبری فرماید.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته‌امام خمینی (ره)؛ 16 اردیبهشت 1358

صوت مطلب

کیفیت متوسطحجم 3/54 مگابایتبیشتر

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: