فیلم

فرار شاه

22 بهمن 1359

این وزرای آن وقت و آن وکلای آن وقت چه می‌کردند در ایران؟ تمام کوشش آنها این بود که رضایت در یک برهه‌ای، انگلستان را و بعدش امریکا را فراهم کنند. در راس همه هم، که در آن زمان رضا خان بود و در زمان بعد، محمد رضا خان بود؛ آن هم تمام کوشش‌اش این بود که آنها راضی بشوند. 28 آذر 1361

کوشش کردند که این جمعیت را از همه چیز بی‌خبر نگه دارند؛ از همه اوضاع دنیا، کوشش کردند که این جوانهای ما که باید خدمت بکنند به این کشور، ابتلا پیدا کنند ، به جاهایی که شهوانی هست. 22 خرداد 1361

در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن و دست به گیسهای زنها گرفتن و کشاندن و اینها گذراند، و این اساساً بر خلاف عفت زنها قیام کرد. 19 فروردین 1363

شما دیدید که در زمان محمد رضا برای یک مرض خیلی جزئی- حالا آپاندیس بود یا شبیه به او- از خارج طبیب آوردند. آن همه تبلیغات برای این مساله کردند تا او را یک شخصیت بزرگی نشان بدهند، از یک همچو شخصیت به قول خودشان «بزرگ» یک همچو عملی، چه غائله‌ای و چه فاجعه‌ای برای مملکت ایجاد می‌کند. 26 بهمن 1359

آقایان نشسته‌اند توی خانه‌شان می‌گویند هیچی نشده است. چی‌چی می‌خواهید بشود؟ آنچه که شده در زمان رضا خان شده است‌ و در زمان محمد رضا شده است که خیابان‌ها را آن طور مرکز فساد قرارداده بودند؟ شما آنها را صحیح می‌دانید! آن چیزی که در این چند سال شده است، از همه جهات، آن تحولی که در جوانهای ما پیدا شده است که از کاباره‌ها کشیده شده‌اند به میدان جنگ با کفار، از مراکز فساد کشیده شدند به مراکز صلاح و دعا و نیایش، بانوان ما که آن طور با آنها ظلم شده بود امروز در سرتاسر کشور مشغول تعلیم و تعلم هستند و مشغول جهاد هستند فی سبیل الله. چی می‌خواهید بشود؟ آقایان چرا چشم‌هایتان را هم گذاشته‌اید و گوش‌هایتان را به بوق‌های امریکا و اروپا باز کرده‌اید؟ 25 مرداد 1362

" /> کلیپ فرار شاه - pic.jpg
 
کلیدواژه:

ما در طول تاریخ تحت ظلم و ستم قدرتهای داخلی و خارجی بودیم. خصوصاً در این نیم قرن آخر. در طول این پنجاه سال ما از همه ابعاد، تحت فشار و ظلم بودیم. شاهد ظلمهایی بودیم که اگر در تاریخ ثبت بشود، کتابی باید در آن باب نوشته بشود. آن ظلمهایی که به ملت چیزهایی نیست که بشود در یک روز و چند روز تفصیل آن را بیان کرد. 22 بهمن 1359

این وزرای آن وقت و آن وکلای آن وقت چه می‌کردند در ایران؟ تمام کوشش آنها این بود که رضایت در یک برهه‌ای، انگلستان را و بعدش امریکا را فراهم کنند. در راس همه هم، که در آن زمان رضا خان بود و در زمان بعد، محمد رضا خان بود؛ آن هم تمام کوشش‌اش این بود که آنها راضی بشوند. 28 آذر 1361

کوشش کردند که این جمعیت را از همه چیز بی‌خبر نگه دارند؛ از همه اوضاع دنیا، کوشش کردند که این جوانهای ما که باید خدمت بکنند به این کشور، ابتلا پیدا کنند ، به جاهایی که شهوانی هست. 22 خرداد 1361

در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن و دست به گیسهای زنها گرفتن و کشاندن و اینها گذراند، و این اساساً بر خلاف عفت زنها قیام کرد. 19 فروردین 1363

شما دیدید که در زمان محمد رضا برای یک مرض خیلی جزئی- حالا آپاندیس بود یا شبیه به او- از خارج طبیب آوردند. آن همه تبلیغات برای این مساله کردند تا او را یک شخصیت بزرگی نشان بدهند، از یک همچو شخصیت به قول خودشان «بزرگ» یک همچو عملی، چه غائله‌ای و چه فاجعه‌ای برای مملکت ایجاد می‌کند. 26 بهمن 1359

آقایان نشسته‌اند توی خانه‌شان می‌گویند هیچی نشده است. چی‌چی می‌خواهید بشود؟ آنچه که شده در زمان رضا خان شده است‌ و در زمان محمد رضا شده است که خیابان‌ها را آن طور مرکز فساد قرارداده بودند؟ شما آنها را صحیح می‌دانید! آن چیزی که در این چند سال شده است، از همه جهات، آن تحولی که در جوانهای ما پیدا شده است که از کاباره‌ها کشیده شده‌اند به میدان جنگ با کفار، از مراکز فساد کشیده شدند به مراکز صلاح و دعا و نیایش، بانوان ما که آن طور با آنها ظلم شده بود امروز در سرتاسر کشور مشغول تعلیم و تعلم هستند و مشغول جهاد هستند فی سبیل الله. چی می‌خواهید بشود؟ آقایان چرا چشم‌هایتان را هم گذاشته‌اید و گوش‌هایتان را به بوق‌های امریکا و اروپا باز کرده‌اید؟ 25 مرداد 1362

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: