فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)

۱۲ بهمن ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۹

تهران، فرودگاه مهرآباد

بازگشت امام خمینی به ایران پس از پانزده سال تبعید

سخنرانی تاریخی امام خمینی در بیان چگونگی جریان انقلاب

میلیونها تن از مردم‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: