فیلم
 
کلیدواژه:

شیوخ خلیج و اینهایی که حکومت‌هایی در کشورهای اسلامی دارند توجه بکنند به اینکه ما برای چندمین بار به آنها سفارش می‌کنیم که با کشور ما این طور نکنند. یک روز اینها بیدار می‌شوند که وقت گذشته است. یک روز دولت حجاز به خود می‌آید که مساله دیگر گذشته. از همین حالا به فکر باشد که کارهایش را تعدیل کند. قضیه جلوگیری از حجاج ایران یک مسئله‌ای نیست که بتواند حکومت حجاز یک همچو امری را انجام بدهد.
حکومت حجاز کوچکتر از این است که جلوی حجاج را بگیرد؛ لکن اشکالتراشی می‌کنند و این اشکالتراشی یک روزی بیدار می‌شوند که وقت گذشته است و دیگر نمی‌توانند عذرخواهی کنند. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: