فیلم
 
کلیدواژه:

این نهضت از نفْس توده مردم، از نفْس توده زن و مرد مردم بلند شد و به همان طور که مردها وارد میدان بودند بانوان محترم هم وارد بودند، بلکه حظ اینها و زحمات اینها بیشتر از مردها باید گفت بود؛ برای اینکه وقتی که بانوان می‌آیند در میدان، قوه مردها دو چندان می‌شود یا ده چندان می‌شود. مردها نمی‌توانند ببینند که خانمها در میدان آمده‌اند و آنها کنار بروند. یک توده مسْلم، یک 35 میلیون جمعیت- به استثنای چند صد تا آدمهای منحرف- مومن به خدا، مومن به اسلام، مومن به قرآن کریم، یک 35 میلیون هم صدا، با ایمان به خدا و قرآن کریم برخاستند از جا. در هر خانه‌ای بروید می‌بینید که همان مسائل نهضت هست. تمام حرفهایی که بیشتر بین خانمها هم با هم در مجالس بوده است- به طوری که من اطلاع پیدا کرده‌ام- یا مردها در مجالسشان بوده تمام آن مسائل برگشت یکدفعه به مسائل سیاسی. تمام طبقات کشور؛ زن و مرد و بزرگ و کوچک یکوقت مسائلشان برگشت به مسائل سیاسی. حتی گاهی بعضی بچه‌های کوچکی که در منزل ما هم می‌آیند گاهی اینها هم وقتی که بازی می‌کنند بازی سیاسی می‌کنند؛ یکی‌شان نقش رئیس جمهور را، یکی‌شان نقش مثلًا یکی دیگر را همین طوری.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: