فیلم
 
کلیدواژه:

چه شد که در این وقت آقای پاپ اعظم به فکر این افتادند که ما برای حس انساندوستی و ایشان برای حس انساندوستی به فکر افتادند که اینها را باهاشان رفتار خوب بکنند و آزادشان کنند، اما رفتار خوب. اسلام با دشمنهای خودش هم رفتار خوب می‌کند. و با اینها هم، این جوانها که اسلامی هستند، تا آن قدر که من شنیده‌ام رفتارشان، رفتار انسانی‌ بوده است، و نباید هیچ نگرانی از این باب داشته باشند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: