فیلم
 
کلیدواژه:

دانشگاه را باید تغییر و تبدیل بدهید. متحول بشود به یک دانشگاهی که برای خودمان باشد. اگر ما دانشگاهمان برای خودمان بود، از اول این دانشگاه، دانشگاه برای خودمان بود. اسمش را «دانشگاه ملّی» گذاشتند، اما ابداً از ملت اسلام هیچ حرفی توی آن نیست. اگر ما یک دانشگاه اسلامی داشتیم، اگر یک دانشگاهی که به درد بخورد داشتیم، ما دیگر این قدر خونریزی نمی‌کردیم. در ایران این قدر خون جوانهای ما ریخته نمی‌شد. این برای این بود که ما دانشگاه نداشتیم. از دانشگاه هر که بیرون آمده بود، یک پستی می‌گرفت و به مردم زور می‌گفت، هر که بیرون می‌آمد برای دیگران خدمتگزار بود. وقتی که آن راس باطل شد و غلط شد تا آخر غلط می‌شود. وقتی آن نوکر اول حسابش را با بالاییها درست کرد، دیگر [ان‌] همه را می‌چاپند. کدخدا را می‌بینند و ده را می‌چاپند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: