فیلم
 
کلیدواژه:

عنوان: پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق (تفاوت انگیزه دو کشور در جنگ)


تاریخ: ۴ مهر ۱۳۵۹/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۰


مکان: تهران، جماران


موضوع: تجلیل از جوانمردیهای نیروهای مسلح- توصیه به ارتش و ملت عراق


مخاطب: ملت و ارتش ایران- ملت و ارتش عراق

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: