فیلم
 
کلیدواژه:

تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد.
و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ ... سراغ دارید که جوانان یک کشور این طور عاشق دفاع از کشور خودشان باشند؟... من به این چهره‌های نورانی و بشّاش شما،... حسرت می‌برم. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: