یادداشت

مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏

قبل از انقلاب هنگامی که من هنوز در محلات بودم، روزی دو نفر از بزرگان و ‏مشاهیر برای زیارت امام به محلات آمدند. در آن ایام گروهی خاص مطرح بودند که در راس آنها مصدق بود. این گروه توجه مردم را به خود جلب کرده بودند. آنها چنین می پنداشتند که ضد امپریالیسم و ضد رژیم، کسی است که وابسته به آنان است. آن روز که من در خدمت امام بودم و شنیدم که آنها به امام می گفتند: «از شما خیلی بعید است که بر علیه این جمعیت که چنین و چنان هستند صحبت کنید. اینها مردمی وطن دوست و انقلابی هستند.»‏ ولی امام که این چهره های دروغین را از آن دوران می شناختند و مقاصدشان برای ایشان معلوم بود، آنها را رد کردند. این در حالی بود که این آقایان و بسیاری از مردم ندانسته این گروه ملیّون را مورد ستایش قرار می دادند.

پا به پای آفتاب – ج ۱ – ص ۲۸۰.

(جلد4)مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: