یادداشت

ما خودمان مستقیماً اعلام می کنیم‏

پس از انقلاب قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل بسته شد. امام فرمودند باید رابطه جمهوری اسلامی با مصر قطع بشود. ما از طرف دفتر امام به آقای یزدی که وزیر خارجه دولت موقت بود، پیغام دادیم که پیام امام این است که با مصر قطع رابطه بشود و شما این موضوع را اعلام بکنید و اعلامیه امام را هم بخوانید. اما آنها ظهر و شب و تا فردای آن روز هم این موضع و اعلامیه امام را اعلام نکردند. امام فردای آن روز مرا خواستند و فرمودند چرا اعلامیه خوانده نشد. گفتم می پرسم. وقتی از یزدی پرسیدیم چرا اعلامیه پخش نشده خیلی دست پاچه شد و گفت حالا دیر نشده، اعلام می کنیم فرصت هست و... امام فرمودند به او بگویید که اگر اعلام نمی کند، ما خودمان مستقیماً از دفتر به صدا و سیما اعلام می کنیم که این موضوع را بگویند. تا این را به دکتر یزدی گفتیم گفت نه خودمان اعلام می کنیم، شما چیزی نگویید. 

مصاحبه مجدد مولف در مورخه ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۰.

(جلد4)ما خودمان مستقیماً اعلام می کنیم‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: