یادداشت

مگر می خواهند کورش را وارد ایران کنند

روزی از کمیتۀ استقبال از تهران به پاریس تلفن زدند. من مسئول دفتر و تلفن امام بودم‏‎ ‎‏تلفن کننده شهید مظلوم دکتر بهشتی بود که می گفت برای ورود امام برنامه هایی تنظیم‏‎ ‎‏شده، به عرض امام برسانید که فرودگاه را فرش می کنیم، چراغانی می کنیم، فاصلۀ‏‎ ‎‏فرودگاه تا بهشت زهرا را با هلی کوپتر می رویم و... وقتی خدمت امام مطالب را عرض‏‎ ‎‏کردم، پس از استماع دقیق که عادت همیشگی ایشان بود که اول سخن طرف مقابل را‏‎ ‎‏به دقت گوش کنند و آنگاه جواب گویند با همان قاطعیت و صراحت خاص خود‏‎ ‎‏فرمودند: «برو به آقایان بگو مگر می خواهند کوروش را وارد ایران کنند؟ ابداً این کارها‏‎ ‎‏لازم نیست. یک طلبه از ایران خارج شده و همان طلبه به ایران باز می گردد، من‏‎ ‎می خواهم در میان امتم باشم و همراه آنان بروم ولو پایمال بشوم».‏‎

«برداشت هایی از سیره ی امام خمینی (ره) ؛ جلد 1، صفحه 103»

راوی: اسماعیل فردوسی پور.مگر می خواهند کورش را وارد ایران کنند؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: