شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه‌

نجف
نحوه اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه
میری، حیدر
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۳۲
خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای آقا شیخ حیدر میری- دامت برکاته‌
مرقوم شریف واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق و موید باشید. در موضوع اجازه اگر مقصود حفظ جهات شرعیه است شما مجازید در اخذ وجوه شرعیه و صرف ثلث در محال مقرره شرعیه؛ و ارسال ما بقی را به قم نزد حضرت حجت الاسلام آقای پسندیده و اخذ قبض از ایشان، و ایصال به این جانب تا ... «1» به صاحبانش بدهند. و اگر اجازه کتبی خواسته باشید باید اول به قم مراجعه کنید نزد آقای پسندیده و ایشان تصدیق کنند [تا اگر] بی‌مانع بود، اجازه دهم؛ چون کسانی اجازه گرفته‌اند و کارهای مخالف عقل و شرع مرتکب شده‌اند. از این جهت بنا بر آن است که ذکر شد. ان شاء الله تعالی سلامت باشید. و السلام.
روح الله الموسوی الخمینی‌
«۱»- خوانده نشد.


امام خمینی (ره)؛ 05 اسفند 1354
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: