عکس

عیسی جعفری

امام و خانواده

تصویری از امام خمینی(ره) و سید احمد آقا و حاج عیسی جعفری در حیاط منزل سکونت

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم