این حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارند

خداوندا، این حکومتهای نادان با داشتن همه امکانات برای پیروزی بر ابرقدرتها، به جنایات امریکا و اسرائیل صحه می‌گذارند، و برای تحکیم پایه‌های کفر شب و روز خود را نمی‌فهمند. بارالها، این خلق مسلمان و مظلوم را از چنگال آنان نجات ده. 25 تیر 1361

اللهم، إن هذه الحکومات الجاهله تبرر جرائم امیرکا وإسرائیل رغم امتلاکها لجمیع امکانیات الانتصار علی القوی الکبری، ولا تمیز بین لیلها ونهارها تثبیتاً لقواعد الکفر. اللهم انقذ هذه الشعوب المسلمه والمظلومه من مخالبهم. ۲۴ رمضان ۱۴۰۲

O, God! These ignorant governments commanding all resources for victory over superpowers sanction the crimes of the US and Israel and work round the clock to strengthen the pillars of blasphemy. O, God! Rescue this oppressed Muslim people. 16 July ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک این حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارند
کلیدواژه:
اسرائیل و امت اسلامیاسلام سازش و فرومایگیاسرائیلاسلام آمریکاییآل سعودوهابیت