از آخوند درباری تا روحانی وارسته

تا به حال یک آخوند درباری را ندیده‌ایم که در برابر ظلم و شرک و کفر، خصوصاً در مقابل شوروی متجاوز و آمریکای جهانخوار ایستاده باشد. همان گونه که یک روحانی وارسته عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده‌ایم که برای یاری پابرهنگان زمین لحظه‌ای آرام و قرار داشته باشد و تا سر منزل جانان علیه کفر و شرک مبارزه نکرده باشد. ۱۴ شهریور ۱۳۶۷

فحتی الآن لم نرَ معمماً واحداً من معممی البلاط تصدی للظلم والشرک والکفر، لا سیما لروسیا المعتدیه وامیرکا ناهبه العالم. مثلما لم نرَ عالم دین صادق‏ یعشق خدمه الله وعباده، تخلی لحظه واحده عن نصره الحفاه فی الارض، ولم یناضل بکل کیانه ضد الکفر والشرک ومن اجل تحقیق اهدافه. ۲۳ محرّم ۱۴۰۹

So far, I have not seen a court-mullah who might have stood against oppression, shirk( polytheism )and kufr( disbelief ), particularly against the aggressor Soviet Union and the world-devouring America. In the same manner, I have not seen a single upright cleric who loves to serve God and His creatures to have peace of mind for just a moment without having extended help to the barefooted on earth and not to have resisted against polytheism and disbelief even at the cost of his life. 5 September 1988

دریافت طرح
اشتراک از آخوند درباری تا روحانی وارسته
کلیدواژه:
روحانیت و آفت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هاروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هادفاع و ایستادگی