امام خمینی: حرکت کنونی ایران در یک مدت کوتاهی، تاثیری بسیار عمیق و طولانی برجای خواهد گذاشت

حرکت کنونی ایران نمونه‌ای است از حرکت صدر اسلام؛ که در یک مدت کوتاهی، تاثیری بسیار عمیق و طولانی بر جای خواهد گذاشت. ۲ دی ۱۳۵۷

الحرکیه الحالیه فی إیران مثال لحرکه صدر الإسلام و سیکون لها تاثیر عمیق طویل جداً فی مده یسیره. ۲۲ محرّم ۱۳۹۹

The current movement in Iran is an example of the movement in the beginning of the advent of Islam, which will leave a deep and long lasting effect in a short period of time. 23 December 1978

دریافت طرح
اشتراک امام خمینی: حرکت کنونی ایران در یک مدت کوتاهی، تاثیری بسیار عمیق و طولانی برجای خواهد گذاشت
کلیدواژه:
امام خمینیصدور انقلابعلمای اسلامی