رمضان و آماده سازی نفوس

نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه مهیا می‌کند تا برسند به آن سفره‌ای که از آن باید استفاده کنند و آن « لیله‌القدر » است که قرآن در آن نازل شده است. ۲۱ تیر ۱۳۵۹

تُعد النفوس منذ الیوم الاول للصیام و الجهاد و الدعاء للوصول إلی المائده الحقیقیه و التزود من کنوز لیلهالقدر التی انزل فیها القرآن الکریم فکانت خیر من الف شهر. ۲۹ شعبان ۱۴۰۰

The souls [ of the believers ]are prepared from the first day of the holy month of #Ramadan through fasting, struggling[ against the worldly lusts ]and supplicating ( God ) in order to get ready for the main meal which is the" Laylatuul-Qadr", when the Holy Qur'an was revealed. 12 July 1980

دریافت طرح
اشتراک رمضان و آماده سازی نفوس
کلیدواژه:
قرآنرمضانشب قدر