ادراک شب قدر

ان شاء الله «لیله القدر» را دریابیم، برکات «لیله القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همه شبهای عالَم بالاتر است، این را بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. ۲۱ تیر ۱۳۵۹

ففیه لیله‌القدر التی انزل فیها القرآن هدی للناس و عمت العالم فیها فرحه و سعاده عارمه و هی خیر من الف شهر. اتمنی ان ندرک منزلتها و قدرها. وفقکم الله عزّ وجل و ادخلکم فی ضیافته و اغدق علیکم من فیض مائدته السماویه من قرآن و دعاء، و طهّر ارواحکم و جعلکم من الذین یدرکون ما هی لیله القدر. ۲۹ شعبان ۱۴۰۰

We must try to comprehend the" Laylatul Qadr" and its bounties, for it is the night in which the Holy Qur'an was revealed and the directions for the prosperity of the whole world were disclosed. That is why it is superior to all other nights; and we must understand this(reality). 12 July 1980

دریافت طرح
اشتراک ادراک شب قدر
کلیدواژه:
رمضانشب قدر